donderdag 28 december 2017

B&W Berkelland stellen de raad voor om grijze afvalcontainer nog maar eens per 4 weken te legen.

Grijze container minder vaak geleegd in Berkelland
Inwoners van de gemeente Berkelland kunnen hun grijze container minder vaak laten legen. De vuilniswagen komt in de loop van volgend jaar nog maar een keer in de vier weken langs. Daarnaast krijgen inwoners de beschikking over een container voor plastic, metaal en drankverpakkingen en krijgt iedereen die dat wil een groene container.
lees meer

Plastic deden we al apart. De pakken mochten er ook bij.
Dus moet je halveren door metaal te scheiden.