maandag 13 november 2017

Werkende Nederlander gaat er steeds op achteruit

'Zilvervloot' reageerde:

Paar tientjes lijkt weinig, zorgkosten,lokale belasting( waterschap,afvalstoffenheffing, woningforfait) omhoog, ga je dus als werkende nederlander er weer op achteruit, CPB haalt uit het systeem wat bruikbaar is voor de regering en maakt niet uit welke regering (samenstelling van partijen) en verdoezelen de echte cijfers.
Wij hebben studerende kinderen met een bijbaantje die zich zelf aardig kunnen redden maar niet alles kunnen betalen en wij als ouders bijspringen en natuurlijk zullen er mensen reageren dat we dit onszelf hebben aangericht door kinderen te nemen,maar de maatschappij is behoorlijk veranderd in de tijd dat onze kinderen opgroeiden,lees hogere ziektekosten,studie financieering. 
Wil niet klagen maar wel duidelijk maken via dit medium dat er best wel hier aandacht mag worden gegeven en het CPB hier nooit over hoort.

De VVD is er alles aan gelegen om de verdeling van gelden zodanig te organiseren dat beter gesitueerden worden bevoordeeld.

De ziektekostenpremie omhoog met enkele euro's is terecht. De kosten lopen gewoon op.
We worden steeds ouder. Dat kost veel geld.
Een oudere kost zo maar 20.000 euro aan zorg per jaar. En dan is ie niet eens echt ziek.

Dat de kosten via de premie en het eigen risico worden betaald, houdt in dat de zorgkosten niet naar draagkracht worden betaald. Maar dat de minst draagkrachtigen eigenlijk de zwaarste lasten dragen. Want iedereen betaalt in euro's hetzelfde.
Het ideaalbeeld van heer Rutte.

En een bijkomend voordeel is, dat minder draagkrachtigen de zorg gaan mijden, omdat ze, voor ze het weten, weer een kostenpost van honderden euro's hebben.
Ze leveren weinig of geen kosten op voor de verzekeraar.
Meer draagkrachtigen blijven gewoon zorg afnemen. De eigen bijdragen zijn maar een fractie van de werkelijke kosten die aan de verzekeraar worden gedeclareerd.
En zo betalen de minder draagkrachtigen met hun premie voor de meer daadkrachtigen.
Ook een onderdeel van het ideaalbeeld van heer Rutte.

Zo zie je eigenlijk dat die paar euro verhoging van zorgpremie dit jaar maar een dwaalspoor is.
Een dooddoener, zoethouder.

Studiefinanciering is een doorn in het oog van de VVD.
Armlastige Nederlanders laten hun kids gratis studeren omdat er nauwelijks wat terugbetaald moet worden.
Meer draagkrachtigen moeten schulden aangaan, of bij de ouders aankloppen.
Er komen te veel hoger opgeleiden, waardoor de VVD kids met hun opleiding eigenlijk niet opvallen. 
En aan die opleiding hebben de VVD-ers vooral meebetaald.
Een onhoudbare situatie voor de VVD dus.
Eruit met die stomme regelingen. Iedereen moet schulden aangaan als er moet worden gestudeerd.

Het is eigenlijk zo dat de VVD de poten langzaam aan onder je stoel vandaag zaagt.

Het niet morrelen aan een hypotheekrenteaftrek is er ook één.
Huizen van een miljoen of misschien wel drie, daarvan zijn de rentelasten volledig aftrekbaar.
Zelfs degenen die jarenlang dit excessieve voordeel genoten, vinden het eigenlijk belachelijk.

En dit zijn alleen de dingen die duidelijk zichtbaar zijn.

Je zou het met je stemgedrag, landelijke verkiezingen, zelf moeten regelen.