vrijdag 17 november 2017

Wat kostte deze briljante conclusie?

BERKELLAND - Het is inmiddels bij de meeste Berkellanders wel bekend dat zich sinds een aantal jaren aanzienlijke veranderingen in de bevolkingssamenstelling voor doen. In Berkelland, in de hele Achterhoek. Zowel qua omvang als samenstelling. Het is aan de politiek, het bestuur van Berkelland, daar een adequaat antwoord op te formuleren. Wat betekent een en ander voor de toekomst van de zorg, het wonen, het onderwijs, de economie en (leegstand) vastgoed? De gemeente heeft adviesbureau Weusthuis en Partners gevraagd om de effecten van de demografische veranderingen in beeld te brengen en kernopgaven te benoemen.
. . . 
De gemeente zal zich moeten richten op het regisseren van en participeren bij initiatieven van woningcorporaties, zorginstellingen, onderwijs, commerciële voorzieningen en inwoners. In het rapport worden een zestal opgaven geformuleerd voor de gemeente. Zo is er voldoende en passende (woon)zorg nodig bij een stijgende vraag; een toekomstbestendige voorzieningenstructuur en aantrekkelijke dorpscentra; een duurzame woningvoorraad afgestemd op de vraag van de toekomst; een aantrekkelijk landelijk gebied met goed evenwicht tussen natuur, landbouw en recreatie; een actieve en toekomstbestendige verenigingsstructuur; een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en een goede afstemming van het onderwijs op de toekomstige arbeidsvraag.
lees meer

Nou bedankt. Wat is nieuw? zullen we maar zeggen.
Wat kostte deze briljante conclusie?