donderdag 9 november 2017

PvdA Berkelland wil dat Berkelland de overschotten op de Berkellandse begroting teruggeeft aan de burgers. Alle burgers.

PvdA Berkelland wil dat Berkelland de overschotten op de Berkellandse begroting teruggeeft aan de burgers.

Berkelland wil dit overschot uitkeren via de OZB. 

Maar bijna de helft van de huishoudens betaalt geen OZB.

En dus wil PvdA dit overschot terug geven via de afvalstoffenheffing. 

Overwegende dat:
bij het vaststelling van de Jaarrekening 2016 eerder dit jaar een overschot was van €405.709
uit de Najaarsnota 2017 blijkt dat er opnieuw een overschot is van € 427.000
het overschot 2016 middels reductie op de heffing van de OZB in 2018 wordt terug-geven.
de Inkomsten van de gemeente niet alleen uit OZB heffingen bestaan.
deze methodiek van teruggave vooral voordelig is voor hen die een hoog OZB tarief betalen.
door deze methodiek maar een deel van onze burgers geld terug ontvangt
wij dit een onwenselijke situatie vinden.
lees meer

PvdA werd eerder bij de landelijke verkiezingen teruggefloten door de kiezers.
Het leek ook al lange tijd op salon-socialisme wat de partij bedreef.

Dit soort voorstellen, als hierboven, daar wordt je serieus mee genomen door je voormalige achterban, PvdA.
Ook al gaat het maar om hooguit drie tientjes per huishouden per jaar.

Het is natuurlijk wel zo dat je verloren kiezers niet met drie tientjes paait. Daar is nog werk aan de winkel.