donderdag 2 november 2017

Ondertussen in Neede: Leo Schotman: Needenaar Mans werd rijk van de Needenaren

Nog even reageren op meneer Charles Anoniem: Ik ben geen vriend van Bakker Stroet. In die zin dat wij bij elkaar op de koffie komen. Ik heb hem nog nooit gesproken.

In het kader van de problematiek met het centrum/Oudestraat in Neede, sedert jaar en dag heb ik willen aangeven wat veel, veel Needenaren menen te moeten zeggen dat "in Neede niets mogelijk" is, daar elk initiatief hoe dan ook of waar dan ook wordt tegengewerkt of getorpedeerd, door een kleine kliek van steeds dezelfde figuren, die achterbaks van achter de coulissen dat initiatief onmogelijk maken. 

Een van de leiders van die kliek is ene Mans Koster, ex VVD-raadslid en ex groot gutter in Neede, die rijk is geworden van Needenaren en die heden nog met diverse petjes op alle ontwikkelingen in Neede naar eigen zin dwarsboomt.

Wij leven in een land met een vrij vestigings- en ondernemersbeleid, waarbij vrije concurrentie de motor is om de zaken in het voordeel van de klant scherp te houden. 

LeoS/Leo Schotman. 

Mans is toch eigenaar van veel panden in de Needse Oudestraat?
Ergens moet hij dan toch het onderspit hebben gedolven.
Als de Lidl er was vertrokken, dan was het helemaal klaar geweest.