woensdag 29 november 2017

Marcel Stroet vertelt waarom hij een asielzoeker in de bakkerij aan het werk heeft:

Van mien mag iedereene hier kommen wonen as ze zich moar holt an onze gebroeken.
lees meer