woensdag 22 november 2017

De Berkellandse escalatieladder

Dieren die overlast veroorzaken op de korrel in Berkelland:
Overlast van bijvoorbeeld blaffende honden, kraaiende hanen of kwetterende siervogels kan binnenkort in Berkelland makkelijker worden aangepakt. Op verzoek van de politie neemt de gemeente daarover regels op in de zogeheten algemene plaatselijke verordening (apv).
lees meer