woensdag 15 november 2017

Betula: weg ermee!

In Tubantia lezen we:

Niet alle activiteiten van Betula verdwijnen
Gemeente wil waardevol welzijnswerk wel voortzetten
BIJ BETULA WAS EERDER OOK JONGERENWERK ONDERGEBRACHT. 
Activiteiten van welzijnsinstelling Betula, waarvoor animo is, blijven volgens wethouder Marijke van Haaren op een of andere manier bestaan.
Berkelland wil binnen drie jaar af van de bestaande 'subsidierelatie' met Betula. Deze welzijnsorganisatie, met acht personeelsleden in dienst (5,5 fulltime arbeidsplaatsen), ontvangt jaarlijks 752.000 euro van de gemeente

Betula heeft de zorg niet uitgebuit, maar de gemeente Berkelland.

Voor een instelling met 5,5 werknemer, 7,5 ton incasseren.
Weg ermee dan maar.
Het past precies in het verhaal van het streven van andere lokale zorgverleners die 150 euro per uur willen vangen, voor personeel dat ze liefst zo weinig mogelijk betalen.


Als je kijkt op de website van Betula, dan lijkt het of er maar 
drie betaalde krachten zijn.

Om die reden zou je al zorg willen mijden.
Niet zozeer omdat je dat zelf direct op je bordje krijgt, maar omdat je verzekeraar ervoor wordt uitgekleed.
En die verzekeraar zal je de kosten op termijn ook presenteren.

Vrijwilligers zouden ook hun ontslag moeten nemen, als er een paar zakkenvullers actief zijn, en zijn onbezoldigd aan de slag kunnen!

Betula: ‘We worden uitgekleed' (februari 2014)

De schamele kleding die we over dreigen te houden is onvoldoende om ons ‘welzijnslichaam’ warm te houden.” Dat schrijft de Raad van Toezicht van Betula in een brandbrief aan de gemeenteraad en het college van B en W van Berkelland,
lees meer

Anderhalve ton p.p. is wel ruim boven bijstandsniveau.
Maar inderdaad 150 euro per uur haal je niet. Afzien!