maandag 13 november 2017

Berkellandse begroting 2018: warboel aan woorden, die af en toe onderbroken wordt door onduidbare cijfers

In Tubantia lezen we over de programmabegroting 2018:

Je weet niet waar je moet aanvangen of eindigen in deze warboel aan woorden, die af en toe onderbroken wordt door onduidbare cijfers.
Dat levert tekstuele hoogstandjes op, ook te beschouwen als dooddoeners. Wat te denken van deze voorbeelden? 'De medewerkers en teams leren via de Participatiemonitor van ervaringen uit en bij projectinitiatieven.' En: 'We gaan de dialoog aan met de samenleving.' Alsmede: ' De integrale ontwikkelagenda is een dynamische agenda waarin de belangrijkste ruimtelijke gebiedsopgaven, keuzes en prioritaire projecten voor de vier grote kernen, de zeven kleine kernen en het buitengebied staan.