dinsdag 21 november 2017

Berkelland: Door het uitsterfbeleid zijn nieuwe ondernemers huiverig zich er te vestigen.

Onder reacties bij een verhaal uit 2014 lezen we:

Door het uitsterfbeleid zijn nieuwe ondernemers huiverig zit er te vestigen. Geen goede zaak voor de lokale economie.
lees de reacties in z'n context

En inderdaad moeten we ons zorgen maken over onze Gemeente Berkelland, die bouwvergunningen rooft en bestemmingen kortwiekt, van inwoners en bedrijven.
Daar kun je niet op bouwen.

De gemeentelijke begroting blijft op korte termijn op orde. Maar op enige termijn is het roofbouw.