maandag 30 oktober 2017

Hetze

Omdat de kritiek t.a.v. Leo Schotman wat de spuigaten uitloopt, en ik meer het idee heb dat er sprake is van afgesproken werk, een hetze, plaatsen we hierbij een reactie van Berkellander (nogmaals).

Berkellander reageerde:
Leo S is een man die ook vecht tegen onrecht, als wij als burger een fout maken of één misstap, dan worden wij gestraft. Maar als je elders in de politiek zit al is het lokaal of in Den Haag, dan kun je ongestoord en ongestraft met dit soort zaken bezig blijven. De zogenoemde hand wordt boven je hoofd gehouden. Nederland is een democratie, daarin horen bestuurders op lokaal niveau en in Den Haag naar hun burgers te luisteren. Het luisteren naar hun eigen burgers wordt nergens in Nederland gedaan, men doet alles precies zoals de bestuurders het zelf willen (net als aanpassen N315) en hun er het minste op achteruit gaan. Ja bestuurders kiezen eerste naar hun eigen hagje, voor dat de normale burger pas meetelt. Wij als normale burger worden door Den Haag uitgekleed, en dat staan we zelf nog toe ook. Hier zitten genoeg mensen in de armoede, daar wordt immers niets aangedaan, maar wel worden er miljoenen naar het buitenland gestuurd, daar niets op tegen maar zorg eerst maar dat hier geen voedsel banken meer nodig zijn, en mocht er dan na het oplossen van alle problemen nog geld over zijn? Ja dan kunnen deze gelden naar het buitenland, nu worden er miljoen en uitgegeven aan het buitenland, en wij als Nederlander lopen bij de voedsel bank. Dit is één van de vele reden wat wij ons laten gebeuren (door de strot duwen), daarom wordt het eens tijd om voor ons zelfs en het volk op te komen en op onze achterpoten te gaan staan. Maar wij als het grootste gedeelte van ons volk houden de mond dicht, en laat zich nog liever uitkleden of op straat zetten door Den Haag. Dit is ook waar het Leo S om gaat, hij wil ons eens wakker schudden dat dit zo niet jaren door kan gaan, zo werken wij zelf aan onze ondergang.