zaterdag 21 oktober 2017

Gerjan Teselink (VVD Berkelland) wil niet met een sijpelende berg restafval naar de centrale container

Gerjan Teselink wil niet met een sijpelende zak restafval naar de centrale container.
Ook wil ie niet noodgewongen papier en plastic uit z'n vuilnis scheiden, omdat de gemeente zijn grijze container nog maar eens per 8 weken af wil halen.

Alles moet gewoon op een hoop, vindt Gerjan, en dan moet een bedrijf het maar gaan scheiden. Want dat kan net zo efficient gebeuren zo meent hij, zonder dat het gedoe oplevert voor ons inwoners. En Gerjan natuurlijk.

De VVD wil dat het scheiden zo min mogelijk gedoe oplevert voor onze inwoners. Het achteraf scheiden zorgt voor een dergelijk gemak. Het plan moet toekomstbestendig zijn waarbij de kosten voor afvalinzameling niet hoger zijn dan de huidige vorm. De VVD zal dit dossier dan ook kritisch blijven volgen.
lees het verhaal