donderdag 26 oktober 2017

Crimineel Nederland was weer druk afgelopen week:

Het eerste bericht is eigenlijk in foutloos Nederlands, en het tweede erg goed. 
We moeten er van uit gaan dat het om Nederlanders gaat.


Geachte heer/mevrouw,
Uit onze administratie is gebleken dat uw huidige pincode vervangen moet worden.
Sinds 1 oktober 2017 moet uw pincode tenminste één keer per 12 maanden worden gewijzigd.
Dit alles vanwege ons aangescherpte klant veiligheidsbeleid.
Omdat uw huidige pincode al langer dan 12 maanden in gebruik is, bieden wij u middels deze e-mail direct de mogelijkheid uw pincode te wijzigen.

Door op de onderstaande link te klikken opent u de beveiligde omgeving waar u eenvoudig uw pincode kunt wijzigen. Navigeer naar onze website abnamro.nl/veiligheidsprotocol om uw gegevens te bewerken.

Na het volgen van het veiligheidsprotocol kunt u een terugkoppeling ontvangen mochten wij nog gegevens missen.

Let op: U dient de juiste gegevens in te voeren om uw pincode succesvol te kunnen wijzigen. Als u uw gegevens niet bijwerkt binnen 24 uur, zullen wij direct overgaan naar een blokkade van uw rekening.

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet
ABN AMRO Bank N.V.
N.B. dit is een automatisch verzonden e-mail, het is niet mogelijk deze e-mail te beantwoorden.
---------------------------------------------------------------------------------
Betreft: Mijn Card Online is vernieuwd!

Geachte Mijn ICS klant,
Vanaf oktober 2017 zijn de eerste geselecteerde klanten over gegaan naar het vernieuwde Mijn ICS. Wij hebben de wijzigingen samen met het ICS-consumentenpanel ontwikkeld en doorgevoerd. Dit kan voor u even wennen zijn, maar met dit nieuwe gezicht wordt Mijn ICS overzichtelijk en makkelijk. Uw rekeningoverzicht word zo nog eenvoudiger.
Het vernieuwde Mijn ICS biedt dezelfde mogelijkheden, die u al gewend bent.
De belangrijkste veranderingen zijn:         
§  Dat al uw rekeningen overzichtelijk bij elkaar staan.
§  Zo heeft u direct inzicht op uw saldo en uw laatste  af- en bijschrijvingen.
§  U heeft direct toegang tot belangrijke zaken zoals overschrijven.
§  Alle mogelijkheden in Mijn ICS zijn toegankelijk en staan in een overzicht op iedere scherm vermeld.
§  Mijn ICS is zo ontwikkeld dat u over het hoogste en beste kwaliteit beveiliging beschikt.
§  En tot slot kunt u op iedere pagina “de meest gestelde vragen” over de huidige pagina waarop u zich bevindt, raadplegen.
Let wel op: U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat u uw account nog moet updaten om gebruik te kunnen maken van de diensten van het vernieuwde Mijn ICS.
Klik hier om de update te activeren op de beveiligde website.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
International Card Services BV
Afdeling Consumentenpanel
Dit bericht is afkomstig van Hoofdkantoor International Card Services BV, statutair gevestigd te Diemen, Handelsregister nr. 33031431