zaterdag 9 september 2017

U heeft inspraak in de afvalinzameling

Tubantia:
Dat het nieuwe inzamelsysteem de gemeente tonnen scheelt, komt doordat wordt bespaard door minder restafval inzamelen, meer grondstoffen benutten en minder transportkosten, aldus wethouder Joke Pot de afgelopen week in de raadscommissie bestuur en ruimte

De gemeente Berkelland belegt in oktober verschillende avonden, waarin inwoners hun zegje kunnen doen over verbeterde afvalinzameling.
Diftar, meer afvalscheiding, eens per 4 weken restafval ophalen.

De gemeente bespaart tonnen, zo lezen we in Tubantia.
Ik neem aan dat we met 'gemeente' bedoelen 'inwoners'. 
Want dat zal toch rechtstreeks zijn terug te zien in onze afvalstoffenheffing (eigenbelang) neem ik aan.
Pak hem beet 3 ton (zomaar uit de lucht gegrepen bedrag), = 7,50 per inwoner per jaar. Zeg 2 euro per huishouden, per maand.

Ter Horst moet gewoon uitleggen (want commerciele organisatie) waarom we geen tonnen korting krijgen als er minder vuilnis te verslepen  is.
Ter Horst wel.
Eerst is er nog een contractuele verplichting, maar daarna wordt hen het financiele vel over de oren getrokken.
Ambtenaren weten wel hoe het zou moeten, alleen voldoen ze er zelf meestal niet aan.
'de slager die zijn eigen vlees keurt', 'ons kent ons', 'eigen volk eerst' (allemaal gezegden).