zondag 17 september 2017

De Gemeente heeft u nodig

Kreeg u als inwoner eerder al inspraak bij het afvalbeleid in de gemeente Berkelland, nu krijgt u ook inspraak in het beleid voor het sociaal domein.

Zodat, wanneer er later gezeik van u komt over zaken m.b.t. Jeugdwet, WMO of de participatiewet, er dan tegen u kan worden gezegd: 
'U had inspraak. We hebben u niet gezien, en/of we hebben u niet gehoord. Rot nu dan maar lekker op'.

En wanneer u wel deelneemt, wordt er alles aan gedaan om u van de sokken te praten, of u te negeren. Dan wel u tevreden te houden, en u al dan niet gelukkig huiswaarts te zenden.

Hoe het ook gaat: U neemt deel voor spek en bonen.

Tubantia:​
Gemeente betrekt burgers en professionals bij sociaal beleid
BORCULO
De gemeente Berkelland wil voor en met de samenleving nieuw beleid voor het sociaal domein maken. Het sociaal domein voert de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Participatiewet uit. Maandagmiddag is hierover een eerste bijeenkomst voor inwoners, professionals en (belangen)organisaties, om een start te maken met dit traject.