maandag 31 juli 2017

Grijze afvalcontainer in Berkelland eens per 4 of zelfs per 8 weken legen. Door meer scheiding. Voorlopig nog geen Diftar.

Berkellanders moeten afval nog strenger scheiden
BORCULO - De gemeente Berkelland wil toe naar minder vaak legen van de grijze container. In combinatie met het sorteren van papier, plastic, groen- en restafval moet dat geld besparen.
. . . 
De komende maanden worden diverse opties onderzocht, en in januari wil de gemeente Berkelland dan een plan presenteren voor het verder verscherpt inzamelen van huisafval.
lees meer

Grijze container, van 2 naar 8 weken?
Van 250 kilo restafval naar 75 kilo is realistisch?

Dan krijgen we zeker taferelen als in Enschede.
Dump naast centrale containers, bij parkeerterreinen.