donderdag 29 juni 2017

VVD wil niet meer geld potten

Gerjan Teselink: 
Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2017 in de raadsvergadering van dinsdag 27 juni hebben we weer een stap gezet om het onnodig oppotten van geld door de gemeente stop te zetten.
Onze fractie heeft een motie ingediend, die kon reken op de steun van de volledige raad met uitzondering van het CDA, waarin wij hebben gepleit voor een evaluatie om te kijken of de plafonds van reserves niet naar beneden kunnen worden bijgesteld. Hiermee willen wij voorkomen dat er onnodig veel geld in potjes bij de gemeente zit zonder dat daar wat mee gebeurt. Te veel geld in potjes hebben, houdt in dat we uiteindelijk te veel geld vragen van onze inwoners en bedrijven via de onroerend zaakbelasting (OZB), wat we hiermee willen verlagen.
lees meer op de VVD blogsite

Van de vorige 5 ton die er over was, kregen we 15 euro per huishouden retour. De rest werd alsnog gepot.
Dus geven we het maar liever uit, lijkt me.

Eerder zagen we al een registeraccountant die ons na bestudering van de jaarstukken meermaals meldde dat Berkelland erg veel geld verstopt, en dus al jarenlang veel te veel OZB heft.

Berkelland verwijdert de documenten van accountant Verhoef liefst snel.
Maar hier is toch nog wat te vinden.