vrijdag 30 juni 2017

Stop de leegloop van Berkelland!

'Vooral jonge gezinnen met geld' 
BORCULO Plan van aanpak moet voorkomen dat veel Berkellanders verhuizen naar omliggende gemeenten, zoals nu het geval is.
Burgemeester en wethouders namen deze week een motie over van D66. Daarin wordt erop aangedrongen om vóór het eind van dit jaar een notitie klaar te hebben met doeltreffende maatregelen tegen de toenemende trek van Berkellanders naar buurgemeenten
(Tubantia)