zaterdag 3 juni 2017

Leo Schotman: Open Brief: Onderzoeksrapport RC-BBLM: “Twee keer raden”

Leo Schotman stuurde:
Naar aanleiding van het onderzoeksrapport mbt het onderwerp "twee keer raden" over het moedwillig democratisch onvermogen bij de gemeente Berkelland stuur ik U hierbij met de bijlage graag mijn commentaar toe. 

inmiddels per open brief verstuurd aan de
Onderzoekscommissie RC-BBLM. 


Aan: - de Rekenkamer Commissie Berkelland, Bronckhorst, Lochem en Montferland. (RC-BBLM),
           Secretariaat: Elderinksweg 2 7255KA te Hengelo (GLD)
        - en eenieder die het wil lezen

Open Brief: 
Onderzoeksrapport RC-BBLM: “Twee keer raden”
De democratie is failliet en het bestuur is crimineel onbetrouwbaar met kenmerken van de Maffiacultuur

Wo 10 mei 2017 was ik aanwezig op de publieke tribune bij de commissie vergadering vd gem Berkelland. Het laatste jaar doe ik dit vrij regelmatig. 
Ik heb voor het eerst gehoord van en kennis kunnen maken met het instituut RC-BBLM 
Ik heb de toelichting en beraadslagingen aangehoord mn mbt agendapunt 9: Onderzoeksrapport "twee keer raden" van RC-BBLM met toelichting door de dames drs Wil Oosterveld-Sanders en Lydia Zwier-Kentie. 
De discussie hiertoe in de commissie (mn wat dHr Roekevisch /VVD hiertoe wist op te merken) heeft mijn bloed doen koken. Vanaf de publieke tribune heb ik met luide stem mijn ongenoegen, frustaties kenbaar gemaakt, met de woorden "in de gemeente Berkelland bestaat er geen democratie of enig overleg met de belanghebbende burger" etc, etc. De vergadering werd 10 min geschorst en mij werd gemaand mijn mond te houden en op deze wijze op deze plaats en gelegenheid, zo niet op te treden. Anders zou ik uit de zaal verwijderd moeten worden. Ik heb hierop nog gezegd "haal de politie er maar bij" 
De 2 genoemde dames waren getuige (-deskundige) van dit incident en ik heb hen na de vergadering kort mogen spreken. Sedert april 2013 ben activist contra de reconstructie N315 Neede-N /Haaksbergseweg.

In juni 2013 heb ik belanghebbende gezinnen geïnformeerd en heb ik een petitie opgestart. 225 van de 250 aanwonende gezinnen hebben hun bezwaren (incl een duurzame alternatieve mogelijkheid) tegen deze reconstructie ondertekend, waarvan 107 gezinnen mijn persoon bovendien schriftelijk hebben gemachtigt voor hun belangen op te komen. 
Deze petitie werd aangeboden aan de 3 overheidslagen van infrastructuur en milieu. 
Tot op heden geen reacties van de politiek en het bestuur! Ik heb gemaild, brieven geschreven. Ik werd gedemoniseerd, monddood gehouden. Er werd een repressieve hetze tegen mij opgezet. Ik werd in het gemeentehuis zelfs uitgescholden door wethouder gem Berkelland Han Boer /D66. 
Aangifte met PV werd door de politie geneutraliseerd.

Mijn archief in deze voor burgers in veel opzichten schadelijke kwestie is inmiddels 1 meter hoog. Op al mijn brieven krijg ik na maanden wachten van JA Bannink (Griffier van Berkelland en zitting hebbende in de klankbord groep!), stelselmatig het ultieme bericht: "Uw brief is voor kennisgeving aangenomen"...! 
Binnen het procedure traject werd ik in december 2013 bezocht door een delegatie van de politieke partij Gemeente Belangen, dames Ordelman en Drexhage) en onlangs nog door OBL, dHr Morsink. Ook werd ik bezocht en bevraagd door Maurits Gemmink van de SP provinciale Staten Gelderland 
Deze mensen hebben de informatie van mij tot zich genomen maar hebben er verder ten voordele van de belanghebbende burger niets, maar dan ook niets meegedaan Erger zij hebben het democratisch mandaat wat ik aan mijn zijde heb met de hulp en olv van hun politieke en bestuurlijke achterban zoals de gedeputeerde C Bieze /VVD en wethouder J Pot /GB van Berkelland, alleen maar ondermijnt en afgebroken! 
Dit alles ten koste van de aanwonende belanghebbende gezinnen, welke in hun gezondheid, veiligheid, leefomgeving en woongenot worden aangetast. Dit toch een van de meest principiële waarden en rechten van de mens.

Tengevolge van deze structurele ondemocratische politieke- en bestuurscultuur reageert de samenleving apathisch en gelaten. "je doet er niets aan. Het wordt allemaal van boven af beslist". De burger is in de loop der tijden systematisch monddood gemaakt Deze cultuur is zo doortrapt vals dat de gemeente Berkelland een geheel eigen overlegorgaan heeft geïnstalleerd die in kwesties juist contra productief ten nadele van de burger gevraagd en ongevraagd B & W adviseert
NL; De Needse Gemeenschaps Raad opgezet door oud politici en wethouders uit Neede en waarbij de representatie niet de toets van belanghebbenden en onafhankelijkheid kan dragen. Bovendien is de status waarop deze gesubsidieerde NGR drijft zeer discutabel en ongeloofwaardig. Juist alleen Neede heeft zo’n gesubsidieerde adviesraad!
-Corruptie (oa ex wethouder Leo Scharenborg /CDA), 
-Kiezersbedrog wethouder Joke Pot /GB oa reconstructie N315
-Wethouder Han Boer /D66 een geval van klasse justitie met doofpot praktijken. Die een strafrechtelijk milieudelict op zijn kerfstok heeft zitten, doordat hij persoonlijk illegaal asbest van zijn woning heeft geruimd en daar mmv het OM vrijuit mee gaat. Terwijl er in diezelfde periode een gewone man
uit een straat in Slagharen door het OM zwaar gestraft werd en dit bovendien uitgemeten in staats courant Tubantia bekend werd gesteld.
-De gemeente Raad doet zijn controlerende en dirigerende werk NIET! 
Het zit in de raad louter en alleen voor het pluche en het eigen- of partij belang
Een politieke- en bestuurscultuur die de waarde en status van democratie en de rechten van de gewone man in de straat absoluut niet kan dragen. 

Waar de leugen regeert. Waar maatwerk uitmondt in het meten met 2 maten. Waar misleiding, manipulatie, list en bedrog, de maat is waarmee de politiek en het bestuur haar plannen de belanghebbende burger door de strot duwt.
Dit soort leiders is de oorzaak van oproer en opstand van de gewone man in de straat. Zoals de geschiedenis altijd weer aangeeft. 
Op straat bij de gewone man ligt de democratie ! 
In de Raadszaal moet de democratie uitgevoerd worden!!

Berkelland met de provincie Gelderland zijn een kloon  van de landelijke politiek en bestuurscultuur
Lees ook mijn bijlage:
Spandoek nooit meer stemmen op VVD, CDA, PvdA, D66 (incl Gemeente Belangen..!)
De kartelpartijen van de  baantjesjagers 

MVr Groet,

LeoS