woensdag 28 juni 2017

Het gaat goed met de boeren

De melkprijs steeg met 50% in een jaar, zo meldt de Leeuwarder Courant