woensdag 10 mei 2017

Vergunning drie keer zo snel dan voorheen

Het is een enorme opgave voor Berkelland. Dat weet wethouder Patricia Hoytink nu al. In de Omgevingswet worden vanaf 2019 26 wetten en honderden regelingen samengevoegd op het gebied van de leefomgeving. Het gaat daarbij om de indeling van een gemeente, en wat er mogelijk is op het gebied van onder meer bouwen, milieu, water en ruimtelijke ordening.
. . . Wie iets wil uitvoeren - een (ver)bouwplan bijvoorbeeld - waarvoor de ruimtelijke bestemming veranderd moet worden, moet over twee jaar meer rekening houden met wat de omwonenden willen. ,,De betrokkenheid van burgers en ondernemers wordt veel belangrijker. 
. . . Het is verder de bedoeling dat de aanvraag en de afhandeling van de benodigde vergunning voor een project veel sneller gaat verlopen. Nu staat daar gemiddeld een half jaar voor, over twee jaar moet alles binnen acht weken geregeld zijn. 
lees het artikel

Alles gaat drie keer zo snel. 
Maar wel moet je meer met gedreutel van je omgeving rekening houden.
Invoeren kost wel 1,7 miljoen euro voor Berkelland. Onduidelijk is waar dat geld blijft.