vrijdag 19 mei 2017

Geldmachine

De gemeente Berkelland gaat beginnen met een sloopfonds voor inwoners die hun leegstaande schuren willen slopen. En inwoners die juist bij willen bouwen, kunnen zelf op zoek gaan naar te slopen schuren of ze betalen een bedrag aan het sloopfonds. Uit dit fonds kan subsidie worden gegeven aan inwoners die hun leegstaande schuren willen slopen.
lees het artikel

Het klinkt als een geldmachine via burgerparticipatie.