vrijdag 12 mei 2017

Eén grote bejaardensoos

Het aantal inwoners in Berkelland is sinds 2005 drie procent gedaald naar 44.200 inwoners. Ook de komende jaren zal deze daling verder doorzetten naar ongeveer 38.000 inwoners in 2040. In de komende jaren zal de groep 65-plussers sterk gaan stijgen. En in 2040 zal 1 op de 3 inwoners boven de 65 jaar zijn in Berkelland.
lees het artikel