maandag 22 mei 2017

Allemaal op bus tour!

Best vreemd dat vandaag op  50 meter naast sanering gebied D toch bronbemaling wordt gedaan ( illegaal) zie bijlage kaart hupselsedwarsweg  eibergen  en bewijs zie vandaag 
  
Illegaal dus wat Noaber18 en Rijkswaterstaat en Gemeente Berkelland doet in strijd met  uitspraak Raad van state Uitspraak 201309459/1/R6 tracé N18
51.1. De minister stelt dat de N18 wel binnen het grondwaterbeschermingsgebied wordt aangelegd, maar buiten het waterwingebied. Voor de aanleg van het viaduct is, zo heeft de minister ter zitting toegelicht, geen onttrekking van het grondwater vereist zodat verspreiding als gevolg van bronbemaling aldaar dus niet op zal treden.

En waar zijn onze gemeenteraadsleden vandaag (zaterdag, red.), allemaal op de bus tour !!!